Последни Новини

21/08/14

„ДОМОСТРОЕНЕ” ООД изпълнява проект „Безопасни и здравословни условия на труд – право на всички

24/04/14

„ДОМОСТРОЕНЕ” ООД изпълнява проект „Безопасни и здравословни условия на труд – право на всички

17/12/13

„ДОМОСТРОЕНЕ” ООД изпълнява проект „Безопасни и здравословни условия на труд – право на всички

05/01/12

Стартира нов проект за поощряване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници в Сливен.

Телефон:
+359 44 662582

Адрес:
Сливен 8800,
бул. Ст. Караджа 34